om meg

profilbilde_200_bw I juni 2017 startet jeg min egen praksis i Tønsberg sentrum. Både i mitt eget liv og i min praksis har jeg erfart at livet ikke alltid er enkelt. At vi kan møte på utfordringer som kan være vanskelige å takle på egen hånd. Det å kunne bli sett, hørt og få støtte ser jeg som viktig. I min praksis har jeg møtt unge og voksne i forskjellige livskriser:

  • Oppvekst i destruktive hjem
  • Å leve sammen med rusavhengige, både som ungdom og voksen
  • Å leve med sykdom og smerter
  • Samlivs- og relasjonsutfordringer

Det er for meg veldig givende og berikende å kunne jobbe med mennesker. Jeg har stor tro på viktigheten av å kunne møte mennesker der hvor de er, og belyse det som skjer ”Her og Nå” sammen. Ved å øke selvinnsikten, lære om deg selv og dine mønstre, kan det være mulig å endre uønsket atferd. Tanken om at når vi blir bevisst noen av våre uønskede atferdsmønstre, da kan en endring skje. Og du kan rett og slett bli kjent med seg selv.