i vekst

Livet er ikke alltid så lett. Iblant møter vi på utfordringer som er vanskelig å takle på egen hånd, som kan føles uoverkommelige, men som vil være mulig å håndtere gjennom samtale og veiledning. Jeg har selv erfart at det å få økt selvinnsikt kan være med på å skape endring og gjøre meg bedre i stand til å foreta valg. Vanskelige utfordringer har ført til vekst.

I gestaltterapi er vi opptatt av hele mennesket: at vi er sammensatt av tanker, følelser og kropp. Og det handler om hvordan vi har det her og nå.

Ønsker du mer informasjon, eller bestille en samtaletime, ta gjerne kontakt med meg.